Hos Kaifas

Øverstepresten Kaifas er en viktig person i påskedramaet. Var han skurk eller helt? Det er tirsdag i den stille uken og Kaifas er tema.

Klikk på bildet for å se videofortellingen.
Tilbake til hovedmenyen.
Hva var dilemmaet til øverstepresten Kaifas? Les Johannes 11,45-53.
Tirsdager er ypperlig til quiz!
Hva var det som provoserte så veldig med Jesus? Var ikke han bare en av mange småprofeter som ville opp og fram? Lytt til Spotify
Det er tirsdag i den stille uke og vi er fortsatt på verbal påskevandring i fortellingen som forandret verden for alltid.